Hà Nội: 22 cơ sở chưa đủ điều kiện tuyển sinh lớp 10 năm học 2023-2024

Thí sinh tham dự Kỳ thi lớp 10 năm 2022

Thí sinh tham dự Kỳ thi lớp 10 năm 2022

Theo thông báo của Sở GD&ĐT, đến thời điểm hiện tại, Hà Nội có 22 cơ sở giáo dục chưa đủ điều kiện tuyển sinh lớp 10 năm học 2023- 2024; trong số đó có 14 trường THPT và trường THPT có nhiều cấp học và 8 cơ sở trường trung cấp, cao đẳng, học viện.

22 cơ sở giáo dục chưa hoàn thiện hồ sơ tuyển sinh lớp 10 năm học 2023- 2024

22 cơ sở giáo dục chưa hoàn thiện hồ sơ tuyển sinh lớp 10 năm học 2023- 2024

Lý do 14 trường THPT, trường THPT có nhiều cấp học chưa được tuyển sinh lớp 10 năm học 2023- 2024 do chưa hoàn thiện một số nội dung như: Hồ sơ về cấp phép hoạt động giáo dục; điều kiện cơ sở pháp lý về hợp đồng thuê mượn địa điểm hoạt động; cơ sở vật chất, trang thiết bị chưa đảm bảo đúng quy định; cơ sở pháp lý về tổ chức dạy chương trình đào tạo hệ quốc tế; cơ sở pháp lý về phòng cháy chữa cháy của cơ quan có thẩm quyền; chưa nộp hồ sơ đăng ký tuyển sinh năm học 2023- 2024, chưa có báo cáo giải trình về địa điểm hoạt động dạy và học.

Với khối trường cao đẳng, trung cấp, học viện, lý do chưa được tuyển sinh lớp 10 năm học tới do đơn vị thiếu hồ sơ biểu mẫu, hợp đồng liên kết; chưa đủ cơ sở pháp lý giao chỉ tiêu tuyển sinh; cơ sở vật chất chưa đáp ứng điều kiện dạy và học; hết thời hạn thu hồi hồ sơ theo quy định; chưa thực hiện đúng quy định của Bộ GD&ĐT về việc thực hiện giảng dạy chương trình giáo dục thường xuyên trong các cơ sở đào tạo nghệ thuật.

Tại thông báo, Sở GD&ĐT đề nghị Thủ trưởng các cơ sở giáo dục trên nghiêm túc triển khai, hoàn thiện các nội dung còn thiếu theo quy định và nộp về Sở GD&ĐT trước 28/4/2023 để được xem xét, giải quyết.

Trước đó, vào cuối tháng 12/2022, Sở GD&ĐT Hà Nội có văn bản gửi hiệu trưởng các trường THPT, giám đốc trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên, các trường trung cấp, cao đẳng, học viện (có dạy chương trình THPT) yêu cầu các đơn vị hoàn thành hồ sơ đáp ứng điều kiện giao chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2023-2024.

Sở GD&ĐT đề nghị các đơn vị, trường học thực hiện nghiêm túc các văn bản liên quan đến công tác tuyển sinh lớp 10; xây dựng kế hoạch trường lớp và xác định chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội của địa phương; chuẩn bị các điều kiện tuyển sinh để làm hồ sơ xác định chỉ tiêu tuyển sinh, thời hạn hoàn thành trước ngày 18/1/2023.

Trước khi ban hành quyết định phê duyệt chỉ tiêu tuyển sinh cho từng đơn vị, Sở GD&ĐT thành lập các đoàn kiểm tra điều kiện tuyển sinh. Để bảo đảm chất lượng giáo dục, Sở kiên quyết không giao chỉ tiêu cho các trường không bảo đảm điều kiện quy định.

Nam Du

Bài viết liên quan