Bảng lương mới nhất của bác sĩ, y tá, y sĩ từ tháng 7/2023

Ảnh minh hoạ: L.Đ

Kể từ 1/7/2023, khi chính thức tăng lương cơ sở lên 1,8 triệu đồng/tháng thì bảng lương của y, bác sĩ, y tá, y sĩ sẽ thay đổi.

Khoản 1, Điều 13, Thông tư liên tịch 10/2015/TTLT-BYT-BNV quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sĩ, bác sĩ y học dự phòng, y sĩ, các chức danh nghề nghiệp được áp dụng Bảng lương chuyên môn nghiệp vụ đối với cán bộ, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước ban hành kèm theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP, cụ thể:

– Chức danh nghề nghiệp bác sĩ cao cấp (hạng I), chức danh nghề nghiệp bác sĩ y học dự phòng cao cấp (hạng I) được áp dụng hệ số lương viên chức loại A3 (nhóm A3.1), từ hệ số lương từ 6,20 đến hệ số lương 8,00.

– Chức danh nghề nghiệp bác sĩ chính (hạng II), chức danh nghề nghiệp bác sĩ y học dự phòng chính (hạng II) được áp dụng hệ số lương viên chức loại A2 (nhóm A2.1), từ hệ số lương từ 4,40 đến hệ số lương 6,78.

– Chức danh nghề nghiệp bác sĩ (hạng III), chức danh nghề nghiệp bác sĩ y học dự phòng (hạng III) được áp dụng hệ số lương viên chức loại A1, từ hệ số lương 2,34 đến hệ số lương 4,98;

– Chức danh nghề nghiệp y sĩ được áp dụng hệ số lương viên chức loại B, từ hệ số lương 1,86 đến hệ số lương 4,06.

Như vậy, kể từ 01/7/2023, khi chính thức tăng lương cơ sở lên 1,8 triệu đồng/tháng thì bảng lương mới nhất của y, bác sĩ, y tá, y sĩ sẽ thay đổi như sau:

Bảng lương của bác sĩ là viên chức

Bảng lương mới nhất của bác sĩ, y tá, y sĩ từ tháng 7 năm 2023 - Ảnh 1.

Bảng lương của bác sĩ là người lao động từ 1/7/2023

Bảng lương mới nhất của bác sĩ, y tá, y sĩ từ tháng 7 năm 2023 - Ảnh 2.

Bảng lương của y tá áp dụng từ 1/7/2023

Bảng lương mới nhất của bác sĩ, y tá, y sĩ từ tháng 7 năm 2023 - Ảnh 3.

Bảng lương của y sĩ là viên chức từ 1/7/2023

Bảng lương mới nhất của bác sĩ, y tá, y sĩ từ tháng 7 năm 2023 - Ảnh 4.
Bài viết liên quan